Голобородько Олександр Миколайович

zID
8580
Дата народження
05.12.1950
(вік: 68)
Скликання
I (15.05.90 – 10.05.94) – КПРС
Освіта
вища
Завантаженя...