Савельєв Олег Єфремович

zID
8800
Дата народження
28.05.1951
(вік: 69)
Місце народження
с. Концеба, Савранського р-ону, Одеської обл.
Скликання
I (15.05.90 – 10.05.94) – КПРС
Освіта
вища